Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Đồ họa vector hoa

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Đồ họa vector hoa' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 74.13 KB, ở dạng vectơ tiểu sử, thiết kế nội thất, vải vóc, kết cấu vải, hoa, hưng thịnh, hoa, những bông hoa, vật trang trí, hình bóng, xăm hình.
Tác giả: Kenneth
Kích thước tập tin: 74.13 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai