Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Đồ trang trí bằng tay

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Đồ trang trí bằng tay' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.2 MB, ở dạng vectơ các yếu tố, Đường viền lạ mắt, hoa, vẽ tay, vật trang trí, xoáy, khung và biên giới véc tơ.
Tác giả: manisacnc
Kích thước tập tin: 1.2 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí