Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Động cơ hơi nước đầu máy xe lửa bằng gỗ cắt laser 3mm

Tệp SVG
'Động cơ hơi nước đầu máy xe lửa bằng gỗ cắt laser 3mm' là loại tệp svg, kích thước là 65.35 KB, ở hoa văn.
Tác giả: satrio
Kích thước tập tin: 65.35 KB
Tải xuống

Tệp SVG