Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Định dạng BMP phù điêu mô hình 3D

Tệp BMP
'Định dạng BMP phù điêu mô hình 3D' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 2.0 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phong cảnh 3d grayscale, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, nghệ thuật phù điêu 3d, chim, bản vẽ bitmap cnc, tranh điêu khắc, floral grayscale, thang độ xám, phong cảnh, cây.
Tác giả: kalimuthu
Kích thước tập tin: 2.0 MB
Tải xuống

Tệp BMP