Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Đầu cắt bằng bìa cứng bằng laser

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Đầu cắt bằng bìa cứng bằng laser' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 3.4 MB, ở họa tiết.
Tác giả: anilbhaiya
Kích thước tập tin: 3.4 MB
Tải xuống

Tệp DWG