Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

云 板 内

Tệp BMP
'云 板 内' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 106.63 KB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, chạm khắc gỗ.
Tác giả: Greg
Kích thước tập tin: 106.63 KB
Tải xuống

Tệp BMP