Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

6o3ylj7n.stl

Tệp STL
'6o3ylj7n.stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 106.82 KB, trong tệp stl .
Tác giả: Chad
Kích thước tập tin: 106.82 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X