Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

ARABESQUE VECTOR

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'ARABESQUE VECTOR' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 61.15 KB, ở dạng vectơ arabesque, họa tiết.
Tác giả: umr
Kích thước tập tin: 61.15 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai