Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bướm đen

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Bướm đen' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 13.09 KB, ở dạng vectơ bươm bướm, hình bóng.
Tác giả: Robert
Kích thước tập tin: 13.09 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai