Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bộ định tuyến CNC Caving Ngang 3D Wood Design Stl File

Tệp STL
'Bộ định tuyến CNC Caving Ngang 3D Wood Design Stl File' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 29.3 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: moin
Kích thước tập tin: 29.3 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X