Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bộ định tuyến CNC khắc Tệp thiết kế phù điêu 3D

Tệp STL
'Bộ định tuyến CNC khắc Tệp thiết kế phù điêu 3D' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 36.9 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Kevin
Kích thước tập tin: 36.9 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X