Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bộ Vector Trang Trí Cổ điển

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Bộ Vector Trang Trí Cổ điển' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 2.6 MB, ở dạng vectơ arabesque, thiết kế nội thất, các yếu tố, hoa, hưng thịnh, vật trang trí, xoáy.
Tác giả: Greg
Kích thước tập tin: 2.6 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai