Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bộ tổ chức bút chì cắt nhỏ bằng laser có ngăn kéo 4 mm

Tệp DXF
'Bộ tổ chức bút chì cắt nhỏ bằng laser có ngăn kéo 4 mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 271.07 KB, ở dạng tệp dxf người tổ chức bàn, ngăn kéo, ngăn kéo lưu trữ.
Tác giả: Klas
Kích thước tập tin: 271.07 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X