Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bản đồ Vancouver bằng gỗ được cắt bằng laser

Tệp DXF
'Bản đồ Vancouver bằng gỗ được cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 5.2 MB, ở dạng tệp dxf bản đồ.
Tác giả: Mike
Kích thước tập tin: 5.2 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X