Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bản đồ nắp bia Washington cắt bằng laser

Tệp DXF
'Bản đồ nắp bia Washington cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 327.27 KB, ở dạng tệp dxf bản đồ, bản đồ tiểu bang hoa kỳ.
Tác giả: divinny
Kích thước tập tin: 327.27 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X