Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bản đồ thang độ xám của lọ hoa lan

Tệp BMP
'Bản đồ thang độ xám của lọ hoa lan' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 3.2 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, bản vẽ bitmap cnc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, grayscale vase, cây, lọ cắm hoa.
Tác giả: abd
Kích thước tập tin: 3.2 MB
Tải xuống

Tệp BMP