Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bảng Sadhu bằng gỗ cắt bằng laser 330x150mm

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Bảng Sadhu bằng gỗ cắt bằng laser 330x150mm' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.4 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: martin
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí