Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bàn nướng BBQ ngoài trời có thể bảo vệ Bản vẽ Cắt bằng tia laser cắt Plasma 3mm

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Bàn nướng BBQ ngoài trời có thể bảo vệ Bản vẽ Cắt bằng tia laser cắt Plasma 3mm' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 31.74 KB, ở họa tiết.
Tác giả: vijay
Kích thước tập tin: 31.74 KB
Tải xuống

Tệp DWG