Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bàn tròn 650 mm

Tệp DXF
'Bàn tròn 650 mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 208.40 KB, ở dạng tệp dxf nội thất cnc, bàn café, Đồ nội thất, kế hoạch nội thất, bàn.
Tác giả: OTHill
Kích thước tập tin: 208.40 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X