Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bàn uống rượu bằng gỗ và giá đỡ bằng kính được cắt bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Bàn uống rượu bằng gỗ và giá đỡ bằng kính được cắt bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.7 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: Paul
Kích thước tập tin: 1.7 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí