Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bóng rổ

(.eps) Tệp
'Bóng rổ' là loại tệp EPS (.eps), kích thước là 863.84 KB, ở vectơ nhân loại, những người, bóng, các môn thể thao.
Tác giả: pass
Kích thước tập tin: 863.84 KB
Tải xuống

Tệp EPS