Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bình có hoa Hình ảnh thang độ xám

Tệp BMP
'Bình có hoa Hình ảnh thang độ xám' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 3.0 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, bản vẽ bitmap cnc, hoa, floral grayscale, hoa, những bông hoa, thang độ xám, grayscale vase, chạm khắc phù điêu, lọ cắm hoa, chạm khắc gỗ.
Tác giả: Damianiro
Kích thước tập tin: 3.0 MB
Tải xuống

Tệp BMP