Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bình chất lượng cao với hoa màu xám cho CNC

Tệp BMP
'Bình chất lượng cao với hoa màu xám cho CNC' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 9.5 MB, trong tệp bmp tệp bitmap 3d cho bộ định tuyến cnc, phù điêu mô hình 3d cho bộ định tuyến cnc, nghệ thuật phù điêu 3d, chạm khắc, bản vẽ bitmap cnc, tranh điêu khắc, hoa, thang độ xám, grayscale vase, chạm khắc phù điêu, lọ cắm hoa, chạm khắc gỗ.
Tác giả: jcbrranco
Kích thước tập tin: 9.5 MB
Tải xuống

Tệp BMP