Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bánh xe tải

Tệp DXF
'Bánh xe tải' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.8 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, vận chuyển, phương tiện giao thông.
Tác giả: elias
Kích thước tập tin: 1.8 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X