Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Bát kẹo bằng gỗ cắt laser

Tệp PDF
'Bát kẹo bằng gỗ cắt laser' là dạng tệp pdf, dung lượng 1.3 MB, ở kế hoạch xếp hình 3d cắt laser.
Tác giả: Kevin
Kích thước tập tin: 1.3 MB
Tải xuống

Kế hoạch chế biến gỗ

Tệp PDF