Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Biểu tượng âm nhạc Micrô guitar với mẫu cắt laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Biểu tượng âm nhạc Micrô guitar với mẫu cắt laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.5 MB, ở dạng vectơ tự làm câu đố 3d.
Tác giả: bcordas
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí