Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Biểu tượng rửa xe

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Biểu tượng rửa xe' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 188.01 KB, ở dạng vectơ dán xe, logo, hình dán.
Tác giả: Lasp
Kích thước tập tin: 188.01 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí