Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa OV2

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Cửa OV2' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 1.8 MB, ở cửa ra vào.
Tác giả: motoguy
Kích thước tập tin: 1.8 MB
Tải xuống

Tệp DWG