Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa a2sp1

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Cửa a2sp1' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 420.60 KB, ở cửa ra vào.
Tác giả: jcbrranco
Kích thước tập tin: 420.60 KB
Tải xuống

Tệp DWG