Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa tủ bếp khắc Scorpio

Tệp DXF
'Cửa tủ bếp khắc Scorpio' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.2 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, tự làm lấy, cửa, thiết kế cửa, các mô hình cửa, thiết kế bảng điều khiển cửa mdf.
Tác giả: Ladhari
Kích thước tập tin: 1.2 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X