Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cửa tủ chạm khắc con rùa

Tệp DXF
'Cửa tủ chạm khắc con rùa' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.4 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, cửa, thiết kế cửa, các mô hình cửa, thiết kế bảng điều khiển cửa mdf, hoa văn.
Tác giả: Jackflash65
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X