Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cảnh Chúa giáng sinh bằng gỗ được cắt bằng laser

Tệp DXF
'Cảnh Chúa giáng sinh bằng gỗ được cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 323.93 KB, ở dạng tệp dxf giáng sinh.
Tác giả: AHMETclb
Kích thước tập tin: 323.93 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X