Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt Laser Minibar Giá đựng chai rượu và giá đỡ ly

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Cắt Laser Minibar Giá đựng chai rượu và giá đỡ ly' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.6 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: Jackflash65
Kích thước tập tin: 1.6 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí