Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt bằng gỗ Bánh xe bằng gỗ Giá đựng rượu Stemware Chai thủy tinh Giá đỡ 6mm Ván ép

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Cắt bằng gỗ Bánh xe bằng gỗ Giá đựng rượu Stemware Chai thủy tinh Giá đỡ 6mm Ván ép' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 21.79 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: AHMETclb
Kích thước tập tin: 21.79 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí