Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt bằng laser Cắt khắc Rổ có nắp và Bộ trống móc bằng gỗ dưới cùng

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Cắt bằng laser Cắt khắc Rổ có nắp và Bộ trống móc bằng gỗ dưới cùng' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.9 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: viorel
Kích thước tập tin: 1.9 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí