Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt bằng laser hai phần trang trí bông tuyết

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Cắt bằng laser hai phần trang trí bông tuyết' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 1.2 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: YOANN
Kích thước tập tin: 1.2 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai