Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt khắc bằng Laser Quả cầu Dymaxion

Tệp SVG
'Cắt khắc bằng Laser Quả cầu Dymaxion' là loại tệp svg, kích thước là 2.0 MB, ở hoa văn.
Tác giả: umr
Kích thước tập tin: 2.0 MB
Tải xuống

Tệp SVG