Cắt laser Kệ rượu treo tường Mini Bar Tủ rượu Minibar cho 6 chai và ly Cắt laser Kệ rượu treo tường Mini Bar Tủ rượu Minibar cho 6 chai và ly

Cắt laser Kệ rượu treo tường Mini Bar Tủ rượu Minibar cho 6 chai và ly

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Cắt laser Kệ rượu treo tường Mini Bar Tủ rượu Minibar cho 6 chai và ly' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 58.54 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: kareem
Kích thước tập tin: 58.54 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí