Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt laser Mô hình 3D bằng gỗ Big Ben

Tệp DXF
'Cắt laser Mô hình 3D bằng gỗ Big Ben' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 6.6 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, các tòa nhà, cái đồng hồ, câu đố.
Tác giả: bcordas
Kích thước tập tin: 6.6 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X