Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cắt laser hộp giỏ

Tệp PDF
'Cắt laser hộp giỏ' là dạng tệp pdf, dung lượng 2.0 MB, ở mẫu câu đố 3d, kế hoạch xếp hình 3d cắt laser, các mẫu cắt bằng laser.
Tác giả: bob
Kích thước tập tin: 2.0 MB
Tải xuống

Kế hoạch chế biến gỗ

Tệp PDF