Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cú bay bằng kim loại Giá đỡ củi bằng kim loại Mẫu cắt bằng laser Plasma

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Cú bay bằng kim loại Giá đỡ củi bằng kim loại Mẫu cắt bằng laser Plasma' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 131.04 KB, ở họa tiết.
Tác giả: thirumala
Kích thước tập tin: 131.04 KB
Tải xuống

Tệp DWG