Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cá mập bìa cứng cắt bằng laser

Tệp SVG
'Cá mập bìa cứng cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 9.34 KB, ở hoa văn.
Tác giả: jcbrranco
Kích thước tập tin: 9.34 KB
Tải xuống

Tệp SVG