Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Các yếu tố trang trí và đồ trang trí

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Các yếu tố trang trí và đồ trang trí' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 1.0 MB, ở dạng vectơ arabesque, các yếu tố, hoa, hưng thịnh, vật trang trí, xoáy.
Tác giả: jamie48
Kích thước tập tin: 1.0 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai