Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Cái mở nắp chai

Tệp DXF
'Cái mở nắp chai' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 26.59 KB, ở dạng tệp dxf cái mở nắp chai.
Tác giả: Bpar
Kích thước tập tin: 26.59 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X