Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Carved Grapes Design CNC Router Engraver Khắc tập tin Stl

Tệp STL
'Carved Grapes Design CNC Router Engraver Khắc tập tin Stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 17.6 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: ahmed
Kích thước tập tin: 17.6 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X