Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Chai rượu hình sóng cắt laser và 4 giá đỡ ly

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Chai rượu hình sóng cắt laser và 4 giá đỡ ly' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 292.25 KB, ở họa tiết.
Tác giả: SAAD
Kích thước tập tin: 292.25 KB
Tải xuống

Tệp DWG