Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Ghế đẩu bằng gỗ cắt bằng laser với ghế tròn

Tệp DXF
'Ghế đẩu bằng gỗ cắt bằng laser với ghế tròn' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 194.12 KB, ở dạng tệp dxf kế hoạch phân cnc.
Tác giả: HAMCO
Kích thước tập tin: 194.12 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X