Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Ghế bản lề sống

Tệp DXF
'Ghế bản lề sống' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 19.4 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, cái ghế.
Tác giả: jamie48
Kích thước tập tin: 19.4 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X