Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Ghế bar không lưng

Tệp DXF
'Ghế bar không lưng' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 226.91 KB, ở dạng tệp dxf cái ghế, kế hoạch phân cnc, kế hoạch nội thất.
Tác giả: karelkoperdraad
Kích thước tập tin: 226.91 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X