Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Ghế chân ghế 3D Mô hình tập tin stl

Tệp STL
'Ghế chân ghế 3D Mô hình tập tin stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 607.11 KB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, Đứng, bàn, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Rodney
Kích thước tập tin: 607.11 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X